loopbaan begeleiding

Loopbaanbegeleiding is het begeleiden van mensen die vrijwillig een stap willen zetten in hun carrière. Aanleiding voor die stap kunnen ontwikkelingen in de organisatie of persoonlijke keuzemomenten zijn.

Outplacement

Outplacement is het begeleiden van ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers, bij het vinden van een nieuwe baan of functie of het gaan werken als zelfstandige.

re-integratie

Betekent letterlijk 'weer laten functioneren'. Meestal wordt gedoeld op 're-integreren op de arbeidsmarkt'. Het betekent dat iemand opnieuw op zoek gaat naar werk via een daarvoor bestemd re-integratiebureau. Ook bij een terugkeer op de eigen werkplek na ziekmelding spreekt men van re-integratie.